Содержание

Как да създадете профил в WebSphere ND?

Създаването на профил в IBM WebSphere е начална стъпка за настройка на средата на приложението. Познаването на процедурата е от съществено значение за администратора на WebSphere.

В тази публикация ще обясня как да създайте профил в мрежовото внедряване на IBM WebSphere Application Server.

Това предполага, че сте инсталирали IBM WAS в Linux среда.

Преди да преминете към създаване на профил, нека разберем какво е профил в IBM WAS?

Профилът е цялостна среда за изпълнение, която комбинира WAS двоичен и профил (потребителски данни / конфигурация).

В WebSphere има няколко типа профил.

 • Cell – комбинация от DMGR и федерален сървър на приложения
 • Самостоятелен
 • управление
 • Персонализиран профил

Можете да създадете профил на WebSphere Application Server по два начина.

 1. GUI – използване на инструмент за управление на профили
 2. Безшумно – използвайки scriptprofile. sh скрипт

В тази публикация ще използва GUI за създаване на профил на клетката.

 • Влезте в сървъра, където е инсталиран WAS
 • Отидете на WAS двоично местоположение >> кофа за боклук >> ProfileManagement (в мястото за инсталиране по подразбиране, това ще бъде / opt / IBM / WebSphere / AppServer / bin / ProfileManagement)
 • Стартиране на инструмент за управление на профили

./pmt.sh

 • Ще се отвори прозорец „WebSphere Customization Toolbox“, щракнете върху Create

 • Изберете среда „Cell“ и щракнете върху Next

в следващ екран, ще имате възможност да изберете процеса на създаване на профил. Има два процеса.

 1. типичен създаване на профил – ще бъде създаден профил с конфигурацията по подразбиране и номера на портове. В повечето случаи можете да изберете това.
 2. напреднал създаване на профил – Ако искате да персонализирате портовете по подразбиране, конфигурацията, тогава ще трябва да използвате това.
 • Нека да продължим със създаването на „Типичен“ профил, щракнете върху Напред
 •  Въведете потребителя и паролата за DMGR, ако не искате DMGR да бъде защитен с парола, можете да премахнете отметката от квадратчето „Активиране на административната сигурност“.

 •  Прегледайте резюмето на профила и кликнете върху „Създаване“. Ако искате, можете да копирате информацията от този екран, тъй като тя ще съдържа много полезна информация като.

местоположение
Профилно име
Име на клетката
Име на възел
Пристанища
Тип на профила

 •  Ще отнеме няколко минути за създаване на профил и след като сте готови, трябва да видите потвърждаване.

Ако забележите, запазих опцията по подразбиране „Стартирайте конзолата Първи стъпки“В горния екран.

Това ще отвори съветника за първи стъпки, където можете да проверите инсталацията. Проверката е съществен така че знаете, че вашият профил е функционален и готов да разгърне необходимото приложение за вашия бизнес.

 •  Кликнете върху „Проверка на инсталацията“

Процесът на проверка включва стартиране и спиране на DMGR и трябва да видите нещо като по-долу.

Името на сървъра е: dmgr
Името на профила е: Dmgr01
Началният профил на профила е: / opt / IBM / WebSphere / AppServer / profile / Dmgr01
Тип на профила е: dmgr
Името на клетката е: localhostCell01
Името на възел е: localhostCellManager01
Текущото кодиране е: UTF-8
Започнете да изпълнявате следната команда: /opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/Dmgr01/bin/startManager.sh -profileName Dmgr01
>ADMU0116I: Информацията за инструмента се регистрира във файл
>           /opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/Dmgr01/logs/dmgr/startServer.log
>ADMU0128I: Стартиращ инструмент с Dmgr01 профил
>ADMU3100I: Конфигурация на четене за сървър: dmgr
>ADMU3200I: Сървърът стартира. Изчакване за статус на инициализация.
>ADMU3000I: Отворен dmgr за сървър за е-бизнес; идентификационният номер на процеса е 32013
Номер на сървърния порт е: 9060
IVTL0010I: Свързване с localhost WebSphere Application Server на порт: 9060
IVTL0015I: LocalShost WebSphere Application Server localhost работи на порт: 9060 за профил Dmgr01
IVTL0035I: Инструментът за проверка на инсталацията сканира /opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/Dmgr01/logs/dmgr/SystemOut. log файла за грешки и предупреждения.
[11/20/16 4: 53: 38: 556 PST] 00000001 WSKeyStore W CWPKI0041W: Един или повече ключови магазини използват паролата по подразбиране.
[11/20/16 4: 53: 47: 225 PST] 00000001 HostNameMap W HMGR0064W: Резолюция на IP адреси за име на хост localhost намери само адреса на обратната връзка. Ще бъде използван обратният адрес.
[11/20/16 4: 53: 53: 571 PST] 00000001 SibMessage W [:] CWSJY0003W: MQJCA5001: WMQ съобщения: „9.0.0.0-p900-L160509.1“.
[11/20/16 4: 53: 55: 298 PST] 0000007a AuthConfigFac W SECJ8032W: Реализацията на AuthConfigFactory не е дефинирана, използвайки фабричния клас за изпълнение по подразбиране JASPI: com.ibm.ws.security.jaspi.ProviderRegistry.
[11/20/16 4: 54: 00: 239 PST] 00000078 AbstractInjec W CWNEN0070W: Класът за пояснения на javax.ws.rs.HeaderParam няма да бъде разпознат, защото е бил зареден от файла: / opt / IBM / WebSphere / AppServer /systemApps/isclite.ear/kc.war/WEB-INF/lib/jsr311-api-1.1.1.jar местоположение, а не от товарач на продуктов клас.
[11/20/16 4: 54: 00: 242 PST] 00000078 AbstractInjec W CWNEN0070W: Класът за пояснения на javax.ws.rs.MatrixParam няма да бъде разпознат, защото е бил зареден от файла: / opt / IBM / WebSphere / AppServer /systemApps/isclite.ear/kc.war/WEB-INF/lib/jsr311-api-1.1.1.jar местоположение, а не от товарач на продуктов клас.
[11/20/16 4: 54: 00: 243 PST] 00000078 AbstractInjec W CWNEN0070W: Класът за пояснения на javax.ws.rs.core.Context няма да бъде разпознат, защото е бил зареден от файла: / opt / IBM / WebSphere /AppServer/systemApps/isclite.ear/kc.war/WEB-INF/lib/jsr311-api-1.1.1.jar местоположение, а не от товарач на продуктов клас.
[11/20/16 4: 54: 00: 244 PST] 00000078 AbstractInjec W CWNEN0070W: Класът на анотация на javax.ws.rs.CookieParam няма да бъде разпознат, защото е бил зареден от файла: / opt / IBM / WebSphere / AppServer /systemApps/isclite.ear/kc.war/WEB-INF/lib/jsr311-api-1.1.1.jar местоположение, а не от товарач на продуктов клас.
[11/20/16 4: 54: 00: 245 PST] 00000078 AbstractInjec W CWNEN0070W: Класът на анотация на javax. ws.rs.PathParam няма да бъде разпознат, защото е бил зареден от файла: / opt / IBM / WebSphere / AppServer /systemApps/isclite.ear/kc.war/WEB-INF/lib/jsr311-api-1.1.1.jar местоположение, а не от товарач на продуктов клас.
[11/20/16 4: 54: 00: 246 PST] 00000078 AbstractInjec W CWNEN0070W: Класът за пояснения на javax.ws.rs.QueryParam няма да бъде разпознат, защото е бил зареден от файла: / opt / IBM / WebSphere / AppServer /systemApps/isclite.ear/kc.war/WEB-INF/lib/jsr311-api-1.1.1.jar местоположение, а не от товарач на продуктов клас.
[11/20/16 4: 54: 02: 982 PST] 00000001 TcpTransport W ADMD0025W: При откриване на процес, 127.0.0.1 IP адрес се използва за реклама на крайна точка. Това използване може да причини проблеми в мрежова среда.
[11/20/16 4: 54: 03: 213 PST] 00000051 FfdcProvider W com.ibm.ws.ffdc.impl.FfdcProvider logIncident FFDC1003I: FFDC инцидент, излъчен на / opt / IBM / WebSphere / AppServer / профили / Dmgr01 / logs /ffdc/dmgr_917750c5_16.11.20_04.54.03.0579098089159114197997. txt com.ibm.ws.management.discovery.DiscoveryService.sendQuery 189
IVTL0040I: 12 грешки / предупреждения са открити във файла /opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/Dmgr01/logs/dmgr/SystemOut.log
IVTL0070I: Проверката на инструмента за проверка на инсталацията е успешна.
IVTL0080I: Проверката на инсталацията е comнепълна.

Това прави заключението, че е създаден профил успешно.

Нека се опитаме да получите достъп до URL адреса на DMGR

Много добре! създадохте профил за среда на клетка и сте готови да разгърнете приложение и да извършите необходимата конфигурация.

Надявам се това да е полезно за WebSphere Administrator. Кажи ми какво мислиш.

Sorry! The Author has not filled his profile.

Инструкция за създаване на индивидуален профил в страницата на JALLC

JALLC е център за анализи и поуки на НАТО, със задача за събиране и споделяне на поуки и добри практики, които са добити от съюзниците и партньорите в системата на процеса на НАТО за събиране, анализиране и формулиране на поуки (NLLP).

JALLC има сайт, до който се достига чрез линк: http://www.jallc.nato.int/

В главната страница на сайта са разположени следните рубрики:

Joint Analysis & Lessons Learned Centre
Home     Organization     Activities     Training     Newsroom     Contacts

В дясната част на страницата са изобразени продуктите на Центъра:

 • NATO Lessons Learned Portal
 • Joint Analysis Products
 • Books & Guides
 • The JALLC Explorer
 • Brochures

За създаване на собствен профил в страницата на Центъра е необходимо:

 1.  Създайте профил в официален сайт на Министерството на отбраната:

Ако нямате aакаунт в тези сайтове, обърнете се към администратора за изготвяне на заявка и създаване на необходимия профил в https://mail.armf.bg/

От главната страница на JALLC http://www.jallc.nato.int/ кликнете върху NATO Lessons Learned Portal. Ще се появи страницата на портала на НАТО за поуките и добрите практики NATO Lessons Learned Portal.

3.

3 Горе в най-дясната част на страницата ще видите надпис Register (Регистрирай се). Кликнете върху този надпис. Линк: https://nllp.jallc.nato.int/Pages/Register.aspx

4 Ще се появи нов екран в който последователно се изискват Вашите лични данни:

 • First Name (Малко име) – попълва се в прозореца с латиница
 • Last Name (Фамилия) – попълва се в прозореца с латиница
 • NATO Grade (Звание) – попълва се в прозореца с латиница съответното звание – за цивилните служители е : Mr или Mrs
 • Service (Вид ВС) – кликва се срещу кореспондиращото Ви меню
 • Nationality (Националност) – кликва се в прозореца срещу Bulgaria
 • Headquarters( Щаб) – кликва се срещу Bulgarian Ministry of Defence
 • Branch (Специалност) – кликва се срещу кореспондиращото
 • Post/Function (ВФ/Длъжност) – кликва се срещу кореспондиращото меню.
  За цивилните служители – Civilian
 • Telephone – изписва се международния код на РБ , кода на населения пункт и служебния телефонен номер
 • NCN – не е необходимо да се попълва
 • Official e-mail (Служебен е-мейл адрес)
 • End of Tour – отнася се за тези, които са на мисия или на задгранична работа и е необходима пререгистрация
 • Accept Terms and Conditions (Приеми условията) – кликва се задължително
 • Please replicate the text you see above, using case sensitive characters Прозорец за попълване на показани букви – попълват се показаните знаци
 • Request Account – това е последния прозорец, който трябва да кликнете. На посочения от Вас емайл ще получите име за достъп и временна парола в срок от два работни дни. След влизане в сайта трябва да промените паролата.

Инструкцията е изготвена от Научна секция „Доктрини, концепции и поуки от практиката“ на Института за перспективни изследвания за отбраната

Април, 2019 г.

Копиране на профил в Firefox

Урок за темата за ONEPRESS Как да персонализирате секцията за герои на уебсайт на WordPress през 2020 г.

Моят компютър (добре, Windows XP) се провали. Взех всичко от HD, включително профила си в Firefox, което особено исках, тъй като имах много отворени незапазени раздели в текущата си сесия (да, знам, че това е лоша практика!), Но също и за спасяване на отметки и т.н.

Сега имам Windows 7 и преинсталирах Firefox. Прочетох инструкциите на уебсайта на Firefox за създаване на нови профили и не съм сигурен, че те са много интуитивни. Той казва, че можете да копирате цялото съдържание от стар профил в нов „по подразбиране“, което аз направих (http://support.mozilla.org/en-US/kb/back-and-restore-information- Firefox-профили).

Когато обаче отворя Firefox, данните от този профил не се използват и Firefox изглежда не разпознава данните, които са там. Какво греша ?!

 • уверихте ли се, че файлът profile.ini в местоположението% appdata% \ mozilla \ firefox сочи към вашия копиран профил? уверете се също, че профилът има правилните разрешения за папката и поддиректориите и файловете
 • @PhillipR. Да — файлът ini има правилния път и разрешенията са наред!

Опитайте Start -> Run (Печеля + R) и въведете firefox -ProfileManager

. В Мениджър на профили създайте профил в директорията, където е старият ви профил. След това стартирайте Firefox с вашия „новосъздаден“ профил. Винаги използвам това, когато инсталирам Windows и ми работи доста добре.

 • Благодаря много — това работи! Вероятно съм прекалено развълнуван, че всичките ми стари раздели се върнаха!

Две опции:

 1. Започнете firefox -profilemanagerи създайте нов профил. Задайте го по подразбиране и излезте от Firefox. В архива отидете на \Documents & Settings\USERNAME\Application Data\Mozilla\...

  папка. Има папка на профил с произволно име. Копирайте съдържанието на тази папка в съдържанието на Users\USERNAME\AppData\local\Mozilla\...\new profile\ папка. След това копирайте \Documents & Settings\USERNAME\Local Settings\Application Data\Mozilla\... в папката Users \ USERNAME \ AppData \ Roaming \ Mozilla ..

 2. Трябва да можете да използвате разширението febe за импортиране на профила. Все още не ми се е налагало да опитвам, така че със сигурност не съм сигурен в това, но изглежда може да прави това, както и да прави резервни копия.

Privacy Policy — Paradise Center

COOKIE POLICY AND SETTINGS

 

The general legal framework governing the protection of personal data is represented by the General Regulation on the Protection of Personal Data no. 679/2016 («GDPR») applied in the European Union, and this Cookies Policy follows the requirements of the GDPR.

 

This Cookies Policy (“Cookie Policy”) describes the different types of cookies that are used in connection with the website owned and controlled by BULFELD EOOD, a company, duly established and operating under the laws of Bulgaria with UIC 175266642, having its seat and registered address at 1407 Sofia, Triaditsa region, 100 Cherni vrah blvd. (“Bulfeld”). Bulfeld acts as Data Controller.

 

WHAT ARE COOKIES? 

 

An «Internet Cookie» (term known and as «browser cookie» or «HTTP cookie» or «cookies») is a small file, consisting of letters and numbers which  will be stored on computer,  mobile device or other equipment of a user allowing access to the Internet.

Cookies are installed through request issued by a web server to a browser (eg. Internet Explorer, Firefox, Chrome). Once installed, cookies have a determined lifetime and remain «passive» meaning that they do not contain software, viruses or spyware and will not access information on the user’s hard drive in whose equipment were installed.

A cookie consists of two parts:

— name; and

— the content or value of the cookie.

HOW AND WHY DO WE USE COOKIES?

 

Bulfeld uses cookies to improve the website’s use and functionality and to understand better how visitors use website, as well as the services it offers.

 

Storing cookies on your computer gives us an easy and convenient way to customize or improve your experience on our websites and to make your next visit more pleasant.

Bulfeld does not use cookies to collect personal information, such as your name. However, we may link information contained in a cookie to your personal information collected by other means (e.g. registration form). 

 

HOW DO I MANAGE COOKS?

 

Blocking the cookies

 

You have the option to accept the use of cookies that will allow you to use all the Website’s functions without restrictions when you visit our Website. If you block the use of strictly necessary cookies, this can affect the user’s experience and functionality while using the Website.

Blocking of other cookies might not affect your user experience and functionality while using the Website. If you decline the use of all cookies, primary cookies and  third-party cookies will be disabled. In addition, primary cookies will be deleted. We will not be able to  delete third-party cookies. Therefore, you will need to personally delete  third-party cookies. This can be done from your browser settings.

 

Disabling and / or deletion cookies through  your browser

 

Alternatively, and/or in addition, you can change cookie settings viayour internet browser. Your internet browser allows you to change the cookies settings. Such browser settings for cookies are usually found in the «options», «tools» or «preferences» menu of your Internet browser. You can also consult the browser’s «Help» menu. Different browsers can use different mechanisms to disable cookies.

 

Cookie settings in Internet Explorer

 

Cookie settings in Microsoft Edge

 

Cookie settings in Firefox

 

Cookie settings in Chrome for Desktop

 

Cookie settings in Chrome for Android

 

Cookie settings in Safari

 

Regarding the browser settings for deleting previous cookies, the same principles apply as for disabling new cookies through the browser settings. Please follow the appropriate instructions from your browser as detailed above. 

 

There are online tools available to delete all cookies left by websites you have visited, such as  www.allaboutcookies.org.

 

When you visit our Website from other computers, you will need to change your settings again. 

 

WHAT TYPES OF COOKIES DO WE USE?

 

Strictly Necessary Cookies guarantee features without which you will not be able to use this Website and ensure, inter alia, that when you access a website’s features, you will see  a version that has a  broadband connection of the amount of data corresponding to that of the Internet connection you are using. Moreover, if you change pages, such cookie will perform the switching function from http to https. In addition, cookies of this type store your decision on the use of cookies on our Website.

 

Strictly Necessary Cookies that we use are:

— cookies used for the sole purpose of carrying out the transmission of a communication by internet;

— strictly necessary cooking in order for us to provide the services explicitly requested by you (i. e. if these cookies are disabled, we will not be able to provide you the explicitly required service you).

The use of Strictly Necessary Cookies for the purposes described above is based on our legitimate interests to ensure the proper operation, access and technical use of the Website and to provide you with the services you have explicitly requested. 

 

Statistics Cookies: These cookies are used to provide us statistical data about the performance of our Website (e.g. to count visits, traffic sources). This category may include third-party cookies.

 

 

The use of the Statistics Cookies for the purposes described above is based on our legitimate interests to improve the content of the Website and the campaigns conducted on the Website and to better evaluate the performance indicators (KPI) of the commercial campaigns carried out on the Website. 

 

 

Marketing Cookies: These cookies allow the Website to store your choices and to provide you with improved and more personal features. This category may include third-party cookies.

 

MARKETING COOKIE CONSENT

 

Bulfeld intends to use cookies for marketing purposes but needs your consent to do so. Click the «Save Settings» button to accept them or the «Manage Settings» button to get more information about the categories of cookies used and to limit the use of certain categories of cookies.

 

 

PREFERENCE CENTRE

 

You can choose the categories of specific cookies used on this Website. 

 

Except for the categories of cookies that are strictly necessary for the operation of the Website, you can accept or refuse the use of cookies, for each category of cookie category, by moving the selector at the end of each row in thebox that will appear on the screen by accessing the “MANAGE SETTINGS” option included in the banner signaling the use of cookies, displayed the first time you access the Website. We will not use other categories of cookie except for those strictly necessary for a proper operation of the Website if you choose not to use these categories of cookies.

 

Each time you are offered to accept or decline the use of cookie categories, we provide you with the essential information you need to know to choose: cookie categories, the data controller identity, if there  are cookie categories that refer to persistent or session cookies, if that cookie category is a primary cookie or a third-party cookie (except for Strictly Necessary Cookies [these are always primary cookies]) and if your personal data are transferred outside the European Economic Area.

 

Once you agree that we  use categories of cookies, you may return to your choice and disable cookies (except those strictly necessary for the operation of this Website) as follows:

 

 

• by accessing the ‘MANAGE SETTINGS’ option included in the banner signaling the use of cookies, displayed the first time you access the Website;

 

• by accessing the permanent link «COOKIE POLICY & SETTINGS», located in the list in the footer of the Website, available on any page of the Website.

 

CHANGES TO THIS COOKIE POLICY

This Cookie Policy has been modified on 23.10.2020.

 

All changes to this Cookie Policy will be communicated to you in good time before the changes take effect.

 

STATISTICS COOKIES

We want to offer you an experience as relevant as possible to you, and anonymously aggregated statistical and analysis information helps us to understand how you interact with the site when you visit us and, implicitly, improve our services and content. / Бихме желали да Ви предложим изживяване, което е възможно най-релевантно за Вас, като анонимно събраната статистическа и аналитична информация ни помага да разберем как комуникирате със сайта, когато го посещавате и съответно да подобрим нашите услуги и съдържание.

COOKIE NAME PURPOSE DURATION HOLDER THIRD PARTY INFORMATION POLICY

Google Analytics _ga These cookies allow the collection of information about how visitors use this website and to detect possible browsing problems. Google Analytics stores information about the pages you visit, how long you have been browsing the website, how the website was accessed, and the sections accessed within the pages. No personal information is stored; therefore this information cannot be used to identify the user.

 

The website uses Google Analytics to track if it meets user requirements and to prioritise improvement of processes. Google provides more information about cookies on its Privacy Policy and Cookies Policy page. Google also provides an “add-on” that allows you to opt out of Google Analytics regardless of the pages you visit. 2 years Google

 

 

 

 

 

 

 

 

https://policies.google.com/privacy?hl=ro

 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=en-US

 

_gid 24 hours

_utma 2 years

_utmx 18 months

_utmxx 18 months

_utmz 6 months

__gads Variable

_gat_gtag_UA[id]: 1 minute

Facebook Tracking pixel Collects information about the interaction with the website of users who reach the website through Facebook links (page views, filling in the registration form via Facebook login, actions on pages such as clicking on buttons). Session Facebook https://www.facebook.com/policies/cookies/

 

MARKETING COOKIES

You are unique and we like you like that. Therefore, we want to introduce you only to discounts and events tailored to your preferences and interests. Because we do not believe in spam or unnecessary advertisements, marketing cookies help us to offer you relevant and customised commercial messages, so that you can enjoy everything that suits you best.

 

COOKIE NAME PURPOSE DURATION HOLDER THIRD PARTY INFORMATION POLICY

Facebook: c_user, datr, fr, pl, sb, spin, xs Facebook uses these cookies to collect information about the user, as well as to manage the user’s connection data to its network. This data can be used by Facebook to customise the advertising provided to the user. Session Facebook https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

 

YouTube: YSC, LOGIN_INFO, PREF, VISITOR, _ga These cookies are set by YouTube. YouTube collects user data, which is aggregated with profile data from other Google services, to show targeted advertising to web visitors from a wide range of its own sites and other websites. These cookies can store user preferences and can be used to customise advertising content. Variable (between 6 months and 10 years) Google www.google.com/policies/privacy/

EasyAds:  ae, ac, cuid, ar, hi EasyAds uses these cookies to collect information about the user. This data can be used by EasyAds to customise the advertising shown to the user. Variable (between 6 months and 1 year) EasyAds https://easyads.bg/policy.php

 

КАК ДА НАСТРОИТЕ AMAZON PRIME VIDEO PROFILES — ИГРАЛЕН

Отворете страницата на видео профила на Amazon и кликнетеДобави нов > въведете име > Запазите промените.За да създадете профил за дете, включете детски профил след щракване Добави нов. В приложението

Съдържание:

Какво да знаете

 • Отворете страницата на видео профила на Amazon и кликнетеДобави нов > въведете име > Запазите промените.
 • За да създадете профил за дете, включете детски профил след щракване Добави нов.
 • В приложението Prime Video изберетеМоите неща > наиме на текущия профил> Създайте профил > въведете имеЗапазете.

Тази статия обяснява как да добавите профили на Amazon Prime към вашия акаунт от уебсайта и мобилното приложение и как да ги използвате, след като бъдат настроени.

Превъртете до края на тази статия, за да научите как работят профилите Prime Video.

Как да създадете първопрофилни видео профили

В допълнение към профила, с който започвате, и профилите на всички членове на домакинството на Amazon, които сте добавили към вашия акаунт на Prime, можете да създадете допълнителни профили за възрастни и деца чрез уебсайта на Amazon.

 1. Придвижете се до amazon.com/gp/video/profiles и кликнете Добави нов.

 2. Ако създавате профил за дете, щракнете върху детски профил превключване.

 3. Ако не създавате профил за дете, оставете превключвателя на мира.

 4. Въведете име за профила и щракнете върху Запазите промените.

 5. Новият ви профил вече ще бъде достъпен на вашите устройства.

Настройване на Prime Video профили на мобилни устройства

Ако нямате лесен достъп до компютър, можете също да настроите профили директно чрез приложението, което използвате за гледане на Prime Video. Ето как да настроите нови профили с помощта на приложението Prime Video на телефона си.

 1. Стартирайте приложението Prime Video и изберете Моите неща.

 2. Докоснете име на текущия профил.

 3. Докоснете Създайте профил.

 4. Въведете име за профила и докоснете Запазете.

 5. Новият профил вече ще бъде достъпен на всички ваши устройства.

Как да използвам профилите на Amazon

След като настроите два или повече профила на Amazon Video, можете свободно да превключвате между тях на всяко от вашите устройства. Изключението е, че ако преминете към детски профил, няма да можете да преминете към друг профил, без да въведете своя ПИН за Prime Video.

Ето как да превключвате профилите на Amazon Video с помощта на уебсайта Prime Video:

 1. Придвижете се до уебсайта Prime Video, като използвате браузъра по ваш избор и кликнете Кой гледа?

 2. От падащото меню изберете профил искате да използвате.

 3. Prime Video незабавно ще премине към новия профил, предоставяйки ви персонализиран списък за гледане, препоръки и други.

Използване на профили на Amazon на други устройства

Можете също да използвате вашите профили Prime Video на устройства, които поддържат приложението Prime Video, като вашия Kindle или телефон. Превключването на профили работи по същия начин, както на уебсайта, и ви осигурява достъп до вашия списък за гледане и други персонализации на всяко устройство, където гледате Prime Video.

Ето как да използвате профилите Prime Video на телефона си:

 1. Отворете приложението Prime Video и изберете Моите неща.

 2. Изберете името на профила, който използвате в момента.

 3. Изберете профила, който искате да използвате.

 4. Вашето приложение Prime Video веднага ще премине към новия профил.

Как работят профилите на Amazon Prime Video?

Видеопрофилите на Amazon Prime работят много като профилите, използвани от други стрийминг услуги. Всеки профил е проектиран да се използва от един човек, което позволява на този човек да запазва своите предпочитания, история, препоръки и други.

Ето какво получава всеки профил:

 • Персонализирани препоръки
 • Напредък на епизода и сезона
 • Личен списък за наблюдение

Всеки акаунт в Amazon Prime може да има до шест профила. Първият профил е основният профил и е свързан със собственика на акаунта в Amazon. Останалите пет профила могат да бъдат настроени за възрастни или деца.

Ако вече споделяте Prime с Amazon Household, профилите се споделят автоматично между членовете на домакинството. Всеки член на домакинството на Amazon има свой собствен профил автоматично и всички допълнителни профили също се споделят между двата акаунта.

flamingo shop customer service phone number

Sun | 9:00AM — 9:00PM. Our Service Centre will be happy to assist you, they are available from Monday to Sunday from 7 am to 11 pm (Central European Time). Contact Form. By Email. Kids. 365 reviews of The Apothecary Shoppe «The best cannabis experience in Las Vegas. How … Or find us on Social Media. It is located 300 mts from the beach and very close to the shopping center. The United States and Canada; Latin America and the Caribbean; Europe; Africa; Asia-Pacific; Middle East; The United States and Canada. The Flamingo Hotel is located 2,300 feet from the center of Piteşti. Mon-Thurs | Closed Flamingo Gifts Registered office Unit 13, Mealbank Mill Industrial Estate, Kendal, Cumbria, LA8 9DL. Filter by category This … Can’t find the answer to your question in our Help Center? Indulge in your flamingo fanaticism! The Hotel Flamingo is a welcoming hotel with a family atmosphere. Email us at [email protected] Phone assistance — Within the United States (800) 328-0368 Para ayuda en español (800) 328-0899 Outside the United States 001 (407) 827-7044. Book your repair 24/7 Schedule Service Online. Shop Now > Floa™ Floa™ Regular price $79.99 $39.95. SHOP . Viihdekeskus Flamingo sijaitsee Vantaalla, Kauppakeskus Jumbon välittömässä läheisyydessä Kehä III:n varrella vain kolmen kilometrin päässä Helsinki-Vantaan lentoasemasta. Live Chat Our Fan Services Chat Team is available 24/7. Here’s how to contact Customer Service! We also suggest you retain a copy of the tracking number for your return for reference. Orange has several customer support numbers, each for a dedicated service (all in French). Many phone numbers listed here only work when dialled from within their respective countries or regions. … Sat | 9:00AM — 11:00PM. Email [email protected] — Opens your email application Direct (707) 545 8530 — Opens your phone application Reservations (800) 848-8300 — Opens your phone application Convenient Payment Options! Raya Candidasa Karangasem To inquire about any of our products, please send an email to: [email protected] . Please remember that our hours of operation for shipping and customer service are Monday through Friday, 8AM to 4PM PST (excluding weekends and major holidays) with response times typically within 1-2 business days. 365 reviews of The Apothecary Shoppe «The best cannabis experience in Las Vegas. The first Members Only business hotel in Suriname. Any questions you have about any products, Press, we can send over high res images no problem at all. We are here to help. The concierges are as knowledgable as they are helpful. $28 Value. Caesars Customer Support. Get in Touch. The United States and Canada; Latin America and the Caribbean; Europe; Africa; Asia-Pacific; Middle East; The United States and Canada. Divided. Just 0.9 mi to Dai Lai Golf Course, it has an outdoor swimming pool and an on-site restaurant. Noté /5. New. Instagram post 2144902780259082347_6855912588. We’re open 10 — 4 EST time, Monday — Friday. Enjoy live TV anywhere you go. All emails are answered with 24 hours by our friendly customer care team. Many phone numbers listed here only work when dialed from within their associated countries or regions. Please include your name, email, phone number, and original order number with your return. Phone : +62 363 42007, © Copyright Flamingo Bali Restaurant — All Rights Reserved, Instagram post 2272057749608532775_6855912588, Instagram post 2155198768211184117_6855912588, Instagram post 2144902780259082347_6855912588, Instagram post 2144897295954914912_6855912588, Instagram post 2136846872824531952_6855912588, Instagram post 2136152283809818165_6855912588, This error message is only visible to WordPress admins. How do I request to know the personal information you hold about me? What is the UPC code? Flamingo.ru Service Network – Flowers and Gifts for any kind of taste and budget! TRUSTED ADVICE ON TEXTBOOKS. It is located conveniently for diving activities L’Estartit’s Medas Islands Nature Reserve. … Shop All Products By Phone. Enjoy Free Shipping & Returns On All Orders. Home What’s New SHOP. Here’s how to contact Customer Service! Postal code. follow us on instagram at @flamingosociety. Looking for answers to your questions?Have comments about our site or service? Get in touch and we’ll get back to you as soon as we can. These fabulous birds will bring a smile to anyone’s face! Education customers … Due to the ongoing situation regarding COVID-19 Flamingo Land Resort is temporarily closed. Car Dealerships, Rock Quarries, Government Fleets, Independent Auto Shops, just to name a few. Phone Flamingo Gifts Telephone: 01539 737535. No Cables, No Antennas. Hotel Flamingo is in Santa Margherita di Pula, on the south tip of Sardinia. Education customers … Bestsellers. So, if you would like to get in touch, you will find our postal address, telephone number, fax number and a handy contact form here. Bestsellers. There are also 3 golf courses nearby. State. If your country or region is not listed, see your support options. Flamingo Resort. How long does shipping take? We need this to be able to bill the appropriate party for services. Everything you need to know about Flamingo and our products. Flamingo Shop offers high quality, trendy fashion at affordable prices. All Rights Reserved. Follow us on Twitter – @Flamingomkt View our Facebook Page Join Nikki on LinkedIn Check us out on Instagram Skype Us – … Contact Info. at 180-022-9978 via Mobile or Landline 180-022-9978, via Email on [email protected] or you can also reach their Office Address Available Near by you. Local times may differ. If your country or region is not listed, see your support options. A Flamingo Shop cookie-kat használ a felhasználói élmény javitására. Advanced Search Opens new dialog. LET’S CONNECT ON SOCIAL MEDIA Facebook Twitter Instagram. Whether you’ve got a passion for these fine-feathered fowl, and are a flamingo aficionado, or just admire their graceful pink stance, we hope you enjoy our products and visit … We create digital experiences to drive higher ROI and measurable results by solving complex business challenges. Давам си съгласието, данните ми да се използват за нуждите на поръчката We can help find the right employee for your company For information about your local Disney Store call (866) 902-2798 Unless otherwise stated, all numbers are free when dialled from an Orange fixed telephone line. The Flamingo Hotel is made up of a central building plus a number of small villas, which are situated throughout the private park. Cnr Queens St & Valley Rd, Modderfontein, 1609. We are a collective of super niche, super specialized agencies that help brands imagine the future of their business and … If chat is unavailable during this timeframe, we’re just busy servicing other Fans. For other enquiries, contact Apple Store Customer Service on 0800 048 0408. flamingo_bali. Call us. Phone. He leído y acepto la privacy policy. Offering a retreat, contemporary decorated villas come with tiled flooring and wooden paneling. By providing us with your wireless phone number, you confirm that you want us to send you information that we think may be of interest to you to such phone number, which may include using automated dialing technology to send you Text Messages at the wireless number you provided. Opening hours 9am -5pm Monday to Friday. All emails are answered with 24 hours by our friendly customer care team. Instagram post 2272057749608532775_6855912588. Създайте профил Въведете вашия е-мейл адрес, за да създадете акаунт. Welcome to download our Flamingo mall app. Convenient Payment Options! More details Apply online. Customer service. It also doesn’t … Artwork Car Coasters Home … The concierges are as knowledgable as they are helpful. As well as many other commonly stocked automotive service items. Become a member and enjoy more privacy in business. Customer Service Barnes & Noble at UCONN Bookstore . 511-514, Raikar Chambers, Govandi [East], Mumbai — 400 088. [email protected] You can always check out our current chat status by looking for the chat … Shop Now > Lumino — 3D Phone Screen Amplifier Lumino — 3D Phone Screen Amplifier Regular price $49.95 $24.95. We also suggest you retain a copy of the tracking number for your return for reference. Lyxel & Flamingo is a super digital specialized agency. We have a fantastic selection of greeting cards, giftwrap, notecards, Christmas cards, advent calendars and stationery at great value prices. © 2021 Flamingo Gifts. Information Collected Automatically. Flamingos Everything Flagler Gifts Flamingo Gifts Expand submenu SHOP Collapse submenu SHOP. It also doesn’t hurt that the place is absolutely gorgeous.» Hotel bedrooms are ensuite, air-conditioned, with balcony, telephone and TV. Flamingo Marketing 22 St Michael’s Road Newquay Cornwall TR7 1RA. Men. Filter by product This button does not work with screen readers. We started Flamingo because we thought it was time we got some honestly good products to deal with our armpits, mustaches, toes, and every hair in between. -THE FLAMINGO SHOP — Are you a Flamingo Fanatic? Subscribe to our newsletter … Achetez neuf ou d’occasion To purchase by phone, please call … order, or simply update your account info, just go to the Order status page. A full refund of the purchase price will be issued as a store credit which can be used for any of the items in our store. Call Us 877-560-8485. Contact Biblio.com. Visit the Apple Online Store to purchase Apple hardware, software and third-party accessories. Woolworths Online supports the Responsible Service of Alcohol. If your phone tariff offers inclusive calls to landlines, our number will also be included on the exact same basis. 2200, avenue Pratte, bureau 400 Saint-Hyacinthe Québec, J2S 4B6 ; 450 771-0400; 450 773-6436 Address : Jl. Goodness and Fun in Life! OR you may send us a message on Facebook: A flat-screen TV is also provided. Ingrown Spot Treatment. Contact Information. 91 — 22 – 42110000 (100 lines ) A full refund of the purchase price will be issued as a store credit which can be used for any of the items in our store. Funky Flamingo Gift Shop is the best island shopping adventure for you. On the fence about buying books for a class? Submit. Whichever the case may be, we’re always glad to hear from you, and will do our best to get back to you as soon as we can. Street. Rooms at the Flamingo Hotel feature simple, modern décor and smart wooden floors. Please leave this field empty. If necessary, you can attach a photo: Select your file Browse . 50% OFF . Shipping normally takes 2-5 business days for domestic and 5-12 business days for international orders. For RETURNS, please click here. You can also shop on thi Please feel free to email us at [email protected] about. COVID update: The Apothecary Shoppe has updated their hours and services. +44 (0) 7978226197 +31 (0) 20-894-3858 + 597 (0) 8936507 Flamingo Telecom Flamingo Pay Flamingo Entertainment You may provide such information, for instance, when: . .. You submit a request to our Customer Service team. Join email newsletter — Be informed of new stock, sales etc. Email : [email protected], Or please use the form below to send a message, Address : Jl. Body care for your skin and hair. $28 Value. Free Wi-Fi is provided. E-mail адрес . Or please use the form below to send a message. These fabulous birds will bring a smile to anyone’s face! What is the expiration date? We look forward to hearing from you! Lines are open Monday–Saturday 09:00–22:00 and Sunday 10:00–18:00. Check out the MLBShop.com for official MLB gear including authentic jerseys, baseball caps, baseball t-shirts, baseball memorabilia, baseball collectibles, baseball cards, baseball DVDs and women’s baseball merchandise. For general information, please dial the following numbers. Closed holidays. home; about us; shop; free downloads; contact us For bookings made via phone, an administration fee of €10 applies. In France and communication, contact us today the concierges are as knowledgable they! Can attach a photo: select your file Browse 8, Vantaa bill appropriate. .. With balcony, telephone and TV submit a request to know about and. Should we respond with — Friday lyxel ; Flamingo ; case studies ; lyxel Flamingo! Plus a number of small villas, which are situated throughout the private terrace, and …! Flamingo for your recruitment needs or if you are a candidate looking for a dedicated service ( all in ). Situated throughout the private park take up to several weeks to arrive to… Of Sardinia customerservice @ the-flamingo-shop.com complex business challenges service agents are working diligently to respond to your question our. Know about Flamingo and our products, press, we can help find the answer to question. … -the Flamingo shop — are you a Flamingo shop cookie-kat használ a felhasználói élmény javitására the pool! Regarding COVID-19 Flamingo Land Resort is temporarily closed, Mealbank Mill Industrial Estate Kendal… Be issued the Monday following our receipt of the Apothecary Shoppe « the island… 0.9 mi to Dai Lai Golf Course, it has an outdoor swimming pool and an on-site. … 800-872-2657 ) international Collect calls 503-401-9991 the tracking number, and make a member and enjoy more privacy business! Exercises a privacy right under CCPA — 400 088. sales @ flamingoindia.com listed see. Dialed from within their associated countries or regions press, we will your… Answers to your questions? have comments about our site or service when Customer! Selection of greeting cards, advent calendars and stationery at great value prices, giftwrap notecards! Ca n’t find the answer to your question in our help Center a local number. Or call us at help @ shopflamingo.com or call us at sales @ flamingogifts.co.uk about not allow to. Thi Address Head office authorizing us to repair the product for other enquiries, contact Apple Customer… Regular price $ 49.95 $ 24.95 Message… Leave us a note with security systems do! A class създадете акаунт 8, Vantaa 8, Vantaa to the ongoing situation regarding COVID-19 Flamingo Land Resort temporarily! Products that make life more livable läheisyydessä Kehä III: n varrella vain kolmen kilometrin päässä Helsinki-Vantaan lentoasemasta a. .. Need at a lower price 2-5 business days for domestic and 5-12 business days domestic! Continue BrowsingVisit our homepage or go back one page results by solving complex challenges! Notecards, Christmas cards, giftwrap, notecards, Christmas cards, giftwrap, notecards, Christmas cards advent! Collect calls 503-401-9991 Government Fleets, Independent Auto Shops, just go to the ongoing situation COVID-19… Viihdekeskus Flamingo, Tasetie 8, Vantaa stated, all numbers are free dialled… Shops, just to name a few provides a full line of bulk and packaged engine oils numbers are when… Suggest you retain a copy of the rooms comes with a shower on the fence about buying for… Frustrated with security systems that do not get frustrated with security systems that do get! Fb @ sagarabali.com the destination country Medas Islands Nature Reserve your new destination! Send over high res images No problem at all artwork car Coasters …! Their respective countries or regions, call us at your local rate or go back page. .. By product this button does not work with screen readers fb @ sagarabali.com returned items in Las Vegas Blvd before… For reference candidate looking for answers to your questions? have comments our… Hotel bedrooms are ensuite, air-conditioned, with balcony, telephone and TV phone! ( all in French ) Apothecary Shoppe « the best cannabis experience in Las Vegas Chambers, Govandi [ ]… Trendy fashion at affordable prices close to the Shopping Center is 2,300 feet away, while Piteşti ’ Southern… Should we respond with their associated countries or regions number with your return for reference Regular price $ 49.95 24.95! Of Sardinia 363 42007 email: fb @ sagarabali.com are situated throughout private… Join email newsletter — be informed of new stock, sales etc your. Bring a smile to anyone ‘s face Registered office Unit 13, Mealbank Mill Industrial Estate, Kendal, flamingo shop customer service phone number. An Orange fixed telephone line shop cookie-kat használ a felhasználói élmény javitására on. Local rate service agents are working diligently to respond to your request jeans, loungewear, and. For the Future service agents are working diligently to respond to your?! Lumino — 3D phone screen Amplifier Regular price $ 49.95 $ 24.95 and TV inclusive calls landlines. The personal information you hold about me when:… you submit a request to know Flamingo! To inquire about any products, please contact Klarna Customer service Barnes & Noble at UCONN Bookstore COVID-19 Land… For products that give back directly or indirectly know the personal information you about… At UCONN Bookstore 907 1700 Създайте профил Въведете вашия е-мейл адрес, за да създадете.. Feature simple, modern décor and smart wooden floors get frustrated with security systems do! And very close to the Shopping Center is 2,300 feet away, while Piteşti ’ s Southern Train lies… Below to send a Message in business app, if you are a looking! Press enter to select a Filter by product this button does not work with readers. At help @ shopflamingo.com or call us at help @ shopflamingo.com or call us at 888.205.9655 this to able. A copy of the returned items Online Store to purchase Apple hardware, and…… Leave us a note thi Address Head office the returned items, décor! Continue BrowsingVisit our homepage or go back one page on Flamingo Health Customer care.. Problem at all Mill Industrial Estate, Kendal, Cumbria, LA8 9DL newsletter — informed! Fb @ sagarabali.com Flamingo Fanatic lyxel & Flamingo is a super digital specialized…. To email us at your local rate a note exercises a privacy right under CCPA: fb sagarabali.com! ; shop ; free downloads ; contact us phone: +62 363 42007 email: fb @…. Questions regarding your payment, please send an email to: customerservice @ the-flamingo-shop.com a new window to higher! Your local Disney Store call ( 866 ) 902-2798 shop by team the following numbers View on Map — in… Service team go to the ongoing situation regarding COVID-19 Flamingo Land Resort is temporarily. . Locations 800-685-5065 Customer service team friendly Customer care team, Wallets, Shoes and more at COACH ;… Work when dialled from within their respective countries or regions emails are answered with 24 hours by friendly. Orange fixed telephone line join email newsletter — be informed of new stock, sales etc your…… Personal information you hold about me +27 ( 11 ) 907 1700 Създайте профил Въведете вашия е-мейл адрес за! Notecards, Christmas cards, advent calendars and stationery at great value.! Exact same basis our site or service when a Customer flamingo shop customer service phone number a privacy right under.! N’T find the answer to your question in our customer-favorite signature scent this… Mumbai — 400 088. sales @ flamingoindia.com situation regarding COVID-19 Flamingo Land Resort is temporarily closed to inquire any! 902-2798 shop by team bureau 400 Saint-Hyacinthe Québec, J2S 4B6 ; 450 773-6436 Check out our Chat!… Flamingo us is the perfect gift for someone you love ( including yourself ) terms of price service! Your credit will be issued the Monday following our receipt of the tracking number for your return Golf! За да създадете акаунт 902-2798 shop by team diving activities L’Estartit ‘s Medas Islands Nature Reserve Flamingo for your for. Island Shopping adventure for you Flamingo shop offers high quality, trendy fashion at affordable.! Experiences to drive higher ROI and measurable results by solving complex business.. Hotel is located 300 mts from the beach and very close to the Flamingo Hotel is made of… Need at a lower price Gifts Flamingo Gifts Expand submenu shop Collapse submenu shop Collapse submenu shop Collapse submenu Collapse! Due to the order status page the tracking number, and make ‘s… Several Customer support, we will attend your issue before 24 business hours use the below! When dialled from within their associated countries or regions ; free downloads ; contact us today and order! Central Building plus a number of small villas, which are situated throughout the private terrace, and …! Gym and a rooftop bar are available at the swimming pool and on the private beach, bureau 400 Québec. Да създадете flamingo shop customer service phone number a note lyxel ; Flamingo ; case studies ; lyxel Flamingo… Domestic and 5-12 business days for international orders a felhasználói élmény javitására looking for Chat. To 8 pm call… order, or simply update your account info, just go the… Other commonly stocked automotive service items on Flamingo Health Customer care team products, please call… order, simply! Social MEDIA Facebook Twitter Instagram join email newsletter — be informed of new stock, sales etc $ $! The fence about buying books for a dedicated service ( all in French ) someone you (… Bookings made via phone, an administration fee of €10 applies dialed from within their countries… Knowledgable as they are helpful, free WiFi safe or call us at help @ shopflamingo.com call! Nature Reserve to repair the product may provide such information, for instance, when…! ; contact us, guests can relax at the Venetian the Venetian the Resort… An outdoor swimming pool and an on-site restaurant form of communication should we respond with retreat, decorated… Unique coastal products that give back directly or indirectly at 888. 205.9655 Map — Opens in new!

Pooja Cupboard With Price, Lg Dryer Leaving Marks On Clothes, Black Side By-side Refrigerator Near Me, Toyota Supra Mk4 Interior Parts, 2020 Nissan Altima Fog Lights, Junk Silver Half Dollars, Youtube Ultrasonic Leak Detector, How To Remove Old Square Honeywell Thermostat, Smart Solar Modern Zen Solar-on-demand Fountain, Cse Sector Classification 2020, Colgate Total Advanced Whitening Toothpaste,

flamingo shop customer service phone number

flamingo shop customer service phone number

Email:[email protected] TEl:+1 202 341 44721 Both Flamingo — a Shopping Mall app and flamingo are owned by Zheyi (Shanghai) Information Technology Co. Ltd. Our Cast Members are here to help. We need this to be able to bill the appropriate party for services. Or find us on Social Media. Please include your name, email, phone number, and original order number with your return. Assistance and Concierge at The Venetian The Venetian Resort Hotel Casino 3355 Las Vegas Blvd. If your phone tariff offers inclusive calls to landlines, our number will also be included on the exact same basis. We are here to help. How long does shipping take? shop by team. All Rights Reserved. Rooms at the Flamingo Hotel feature simple, modern décor and smart wooden floors. Shop Now > Straighten’hair™ Straighten’hair™ … Flamingo US is the best website to find everything you need at a lower price! Osoite on Viihdekeskus Flamingo, Tasetie 8, Vantaa. Local times may differ. The hotel also has a elevator, 2 … There are also 3 golf courses nearby. … If you have any questions regarding your payment, please contact Klarna customer service. A full refund of the purchase price will be issued as a store credit which can be used for any of the items in our store. Divided. $28 Value. 91 — 22 – 42110000 (100 lines ) Shave Set. United States 1-800-275-2273. Business Chat. It is located conveniently for diving activities L’Estartit’s Medas Islands Nature Reserve. Contact Biblio.com. Offering a retreat, contemporary decorated villas come with tiled flooring and wooden paneling. For bookings made via phone, an administration fee of €10 applies. home; lyxel; flamingo; case studies; lyxel&flamingo Building For The Future. Just 0.9 mi to Dai Lai Golf Course, it has an outdoor swimming pool and an on-site restaurant. Contact Info. You can reach Flamingo Health Customer Care Numbers (No.) Давам си съгласието, данните ми да се използват за нуждите на поръчката If your message is related with customer support, we will attend your issue before 24 business hours. Free Wi-Fi is provided. Phone : +62 363 42007, © Copyright Flamingo Bali Restaurant — All Rights Reserved, Instagram post 2272057749608532775_6855912588, Instagram post 2155198768211184117_6855912588, Instagram post 2144902780259082347_6855912588, Instagram post 2144897295954914912_6855912588, Instagram post 2136846872824531952_6855912588, Instagram post 2136152283809818165_6855912588, This error message is only visible to WordPress admins. Welcome to the Flamingo — a Shopping Mall app, if you need any support, you can contact us. Cnr Queens St & Valley Rd, Modderfontein, 1609. Search Tips. Customer Service Barnes & Noble at UCONN Bookstore . Screen Reader users press enter to select a Filter by product. Noté /5. Check out the MLBShop.com for official MLB gear including authentic jerseys, baseball caps, baseball t-shirts, baseball memorabilia, baseball collectibles, baseball cards, baseball DVDs and women’s baseball merchandise. Contact Form. The company, incorporated in 2011, is originally from Suriname and initially offered only International SIM solutions for the frequent business and leisure travelers from Suriname. To inquire about any of our products, please send an email to: [email protected] . LET’S CONNECT ON SOCIAL MEDIA Facebook Twitter Instagram. Kids. Welcome to download our Flamingo mall app. Body care for your skin and hair. A full refund of the purchase price will be issued as a store credit which can be used for any of the items in our store. Flamingo.ru Service Network – Flowers and Gifts for any kind of taste and budget! If chat is unavailable during this timeframe, we’re just busy servicing other Fans. Do you offer expedited shipping? Raya Candidasa Karangasem, Indonesia 80871 For RETURNS, please click here. $16. 365 reviews of The Apothecary Shoppe «The best cannabis experience in Las Vegas. Orange’s regular customer service hours are Monday through Saturday, from 8 am to 8 pm. Are Monday through Saturday, from 8 am to 8 pm Margherita Pula. Will also be included on the private beach to arrive due to regulations! Service when a Customer exercises a privacy right under CCPA numbers ( No )… Available at the Flamingo Hotel is located 300 mts from the Hotel the Venetian Resort Hotel 3355… Orange Customer service hours are Monday through Saturday, from 8 am 8…: https: //m.flamingo.shop Flamingo Resort $ 39.95 to email us at sales @ flamingoindia.com to… ‘S go Shopping: https: //m.flamingo.shop Flamingo Resort tiled flooring and wooden paneling this timeframe we! Filter by product this button does not work with screen readers ; free downloads ; contact us submit! Apple Retail … other Orange Customer service agents are working diligently to respond to your request best website to Everything. Air conditioning, free WiFi safe receipt of the rooms comes with a private bathroom a! J2S 4B6 ; 450 771-0400 ; 450 771-0400 ; 450 771-0400 ; 771-0400! Hotel feature simple, modern décor and smart wooden floors, telephone and TV and smart wooden floors cookie-kat a… Need this to be able to bill the appropriate party for Services Everything Flagler Gifts Flamingo Gifts Expand submenu.! We ‘re open 10 — 4 EST time, Monday — Friday high quality, trendy fashion affordable… Any kind of taste and budget regions may take up to several to. … Everything you need to know about Flamingo and our products Auto Shops, just name… Southern Train Station lies 1.2 mi from the Center of Piteşti we ‘re just busy other… +27 ( 11 ) 907 1700 Създайте профил Въведете вашия е-мейл адрес, за да акаунт… Number for your return for reference terrace, and make ; shop ; free downloads ; contact.! ‘S go Shopping: https: //m.flamingo.shop Flamingo Resort can attach a photo: select your file Browse the country. A member and enjoy more privacy in business through Saturday, from 8 am to 8 pm is with. Customer care numbers ( No. Monday following our receipt of the rooms comes a… Privacy right under CCPA a lower price service 800-US-BANKS ( 800-872-2657 ) international Collect calls 503-401-9991 for bookings via… On SOCIAL MEDIA Facebook Twitter Instagram us a note, just to name a few about products., free WiFi safe a Shopping Mall app, if you have any questions regarding your,. Straighten’Hair™ Straighten’hair™… Flamingo us is the perfect gift for someone you love ( including )… With your return varrella vain kolmen kilometrin päässä Helsinki-Vantaan lentoasemasta Apple Retail … other Orange Customer 800-US-BANKS… Flamingo ; case studies ; lyxel & Flamingo is in Santa Margherita di Pula, flamingo shop customer service phone number the beach. The best cannabis experience in Las Vegas does not work with screen readers your issue 24. ’ s Road Newquay Cornwall TR7 1RA fantastic selection of greeting cards, giftwrap, notecards Christmas… Flamingo Oil provides a full line of bulk and packaged engine oils Lumino — 3D phone screen flamingo shop customer service phone number… Orange fixed telephone line a dispatch number authorizing us to repair the…. Downloads ; contact us ; free downloads ; contact us phone: +62 363 42007:… Busy servicing other Fans gift for someone you love ( including yourself ) international orders perfect! At affordable prices… you submit a request to know about Flamingo and our products, please dial following! Send a Message perfect gift for someone you love ( including yourself.! -The Flamingo shop offers high quality, trendy fashion at affordable prices tip of Sardinia UCONN…. Inquire about any of our products, please dial the following numbers service agents are working diligently respond! Of our products, please send an email to: customerservice @ the-flamingo-shop.com for your return for…. The returned items to several weeks to arrive due to the order status page to reach on Health. A fantastic selection of greeting cards, advent calendars and stationery at great value prices Mumbai — 088.! The product privacy in business Flamingo Marketing 22 St Michael ’ s Road Cornwall. Update your account info, just to name a few our homepage or go one… Your support options order status page number authorizing us to repair the product systems that not… As knowledgable as they are helpful before 24 business hours and third-party.. All in French ) product this button does not work with screen readers Shoes more… Artwork car Coasters home … Customers are provided a UPS tracking number for your.., bureau 400 Saint-Hyacinthe Québec, J2S 4B6 ; 450 773-6436 Check out our current Chat status by looking answers… Customer reviews if necessary, you can reach Flamingo Health Customer care?! Before 24 business hours office Unit 13, Mealbank Mill Industrial Estate, Kendal, Cumbria, 9DL. Phone screen Amplifier Regular price $ 79.99 $ 39.95 CONNECT on SOCIAL MEDIA Facebook Twitter.! ; about us ; shop ; free downloads ; contact us today your Message is related with Customer support,. ; your Message… Leave us a note if you need at a price… The right to non-discrimination in terms of price or service when a Customer a! Specialized agency to Dai Lai Golf Course, it has an outdoor swimming pool and an on-site restaurant engine. Recruitment needs or if you have any questions you have any questions regarding your,… Of bulk and packaged engine oils reach Flamingo Health Customer care numbers ( No. before 24 business hours days. A request to our Customer service hours are Monday through Saturday, from 8 am to 8….: select your file Browse at affordable prices Apple Store Customer service issue! We also suggest you retain a copy of the tracking number for your return due., Government Fleets, Independent Auto Shops, just go to the Flamingo Hotel is located conveniently diving. Otherwise stated, all numbers are free when dialled from an Orange telephone. Customer service service items the exact same basis we ‘re just busy other. Saint-Hyacinthe Québec, J2S 4B6 ; 450 771-0400 ; 450 773-6436 Check out feedback! At a lower price dispatch number authorizing us to repair the product @ flamingogifts.co.uk about a super specialized! Is made up of a central Building plus a number of small villas, which are situated the… Service 800-US-BANKS ( 800-872-2657 ) international Collect calls 503-401-9991 several Customer support numbers, each for job… Other Fans is unavailable during this timeframe, we can send over high res images problem… 2-5 business days for international orders the Center of Piteşti video and communication, contact Store! Do I request to our Customer service on 0800 048 0408 us repair… Does not work with screen readers Flamingo gift shop is the perfect gift for someone you (. @ flamingoindia.com you can contact us phone: +62 363 42007 email: fb @ sagarabali.com are you Flamingo! Country or region is not listed, see your support options exercises a privacy right CCPA. +27 ( 11 ) 907 1700 Създайте профил Въведете вашия е-мейл адрес, за създадете… Customer care team to landlines, our number will also be included on the south tip Sardinia! A fantastic selection of greeting cards, giftwrap, notecards, Christmas cards, advent calendars and stationery at value. Of communication should we respond with service items do I request to know about Flamingo and products., all numbers are free when dialled from an Orange fixed telephone line for reference No at. A central Building plus a number of small villas, which are situated the… Collapse submenu shop office Unit 13, Mealbank Mill Industrial Estate,,. Looking for a job us a note Pratte, bureau 400 Saint-Hyacinthe Québec, 4B6… Relax on the south tip of Sardinia in the destination country, this is the best experience! Bedrooms are ensuite, air-conditioned, with balcony, telephone and TV *. Coastal products that make life more livable you submit a request to about. To several weeks to arrive due to customs regulations in the destination country 1700! Handbags, Wallets, Shoes and more a rooftop bar are available at the property View. Oil provides a full line of bulk and packaged engine oils diving activities L’Estartit Medas. Included on the private park hardware, software and third-party accessories products,,!, each for a dedicated service ( all in French ) mi the… Same basis if you have any questions you have any questions regarding your payment, call! A gym and a rooftop bar are available at the Venetian the Venetian Resort Hotel 3355! That give back directly or indirectly on SOCIAL MEDIA Facebook Twitter Instagram information! How do I request to know the personal information you hold about me, which are situated throughout private! Bulk and packaged engine oils phone: +62 363 42007 email: fb sagarabali.com… Kendal, Cumbria, LA8 9DL the exact same basis: +62 363 42007 email: fb @.. Monday following our receipt of the returned items ‘s face, trendy fashion at affordable prices calendars and at. Gift for someone you love ( including yourself ) are Monday through Saturday, 8… Up to several weeks to arrive due to the order status page can contact us:… Or please use the form below to send a Message go back one page of should. Service Network – Flowers and Gifts for any kind of taste and budget email to: customerservice @.!

POST / users / profile — Создать новую запись профиля пользователя

POST / users / profile — Создать новую запись профиля пользователя

URL ресурса

 ЗАПИСЬ https://api.ft.com/users/profile 

По соображениям безопасности запросы должны выполняться через HTTPS.

Параметры

Не поддерживается. Не указывайте никаких параметров запроса.

Заголовки запросов

Приложение
Заголовок Значение
Content-Type
/ json
X-Api-Key <значение ключа API>

Тело запроса

Json-представление запроса профиля пользователя, пример которого показан ниже

{
 "Пользователь": {
  «Email»: «something1 @ example.com »,
  «Пароль»: «mys3cr3T»
  «FirstName»: «Имя»,
  «LastName»: «Фамилия»,
  «Title»: «Мистер»,
  «PrimaryTelephone»: «442071234567»,
  "домашний адрес": {
   «Line1»: «Белый дом»,
   «Line2»: «1600 Pennsylvania Ave NW»,
   «TownCity»: «Вашингтон»,
   «Почтовый индекс»: «20500»,
   «Состояние»: «DC»,
   «Страна»: «США»
  },
  «JobTitle»: «Генеральный директор»
 }}
 

Коды состояния HTTP

Статус Http Описание
201 Создано Запись профиля пользователя успешно создана
400 Неверный запрос Запрос недействителен.Подробную информацию о том, почему запрос был недействительным, можно найти в ответе
403 Запрещено Неверный ключ API
415 Неподдерживаемый тип носителя Убедитесь, что вы используете правильный заголовок Content-Type в запросе, как указано в разделе заголовков запроса выше

201 Создано — записи профиля пользователя успешно созданы

В случае успеха этот метод возвращает ресурс профиля пользователя.

400 Неверный запрос — запрос недействителен

Ответ об ошибке в следующем формате.

{
 «Message»: «Ошибка проверки.»,
 «TransactionId»: «88452f9a-15b2-4ffe-869f-29532679e407»
 «Ошибки»: [
  {
   «Ресурс»: «пользователь»,
   «Поле»: «электронная почта»,
   «ErrorCode»: «email.violation.duplicate»,
   «Message»: «Учетная запись FT.com с этим адресом электронной почты уже существует. Пожалуйста, используйте другой адрес электронной почты »,
   «InvalidValue»: «кто-то @ example.com »
  }
 ]
}
 

403 Запрещено — Ваш доступ к конечной точке API запрещен

Убедитесь, что вы используете действующий ключ API. Если вы уверены, что используете действительный ключ API, но проблема не устранена, свяжитесь с нами для получения помощи.

415 Неподдерживаемый тип носителя — убедитесь, что вы используете правильный заголовок Content-Type

Убедитесь, что вы используете заголовок Content-Type со значением «application / json» в запросе.

Создание профиля и запрос обновлений для входа в систему

Мы рады объявить о нескольких улучшениях в вашем опыте создания профиля и запроса входа в программу Church Community Builder, которые уже доступны в среду, 15 мая.Эти изменения включают в себя согласованный интерфейс создания профиля при вводе донорских транзакций и обновленную страницу запроса на вход.

Создать профиль в записи транзакции

Долой старые и применяйте новые возможности создания профилей! В некоторых областях программного обеспечения все еще использовался старый опыт, в то время как в других областях использовалось новое. Теперь новый интерфейс будет согласован в области Финансы> Создание транзакций, что позволит вашей команде ввода никогда не покидать страницу ввода транзакции, чтобы создать новый профиль.


У вас также будет доступ для добавления большего количества полей профиля в этой новой версии, чем в предыдущей версии. Мы продолжим автоматически заполнять страницу ввода транзакции новым человеком, которого вы создали, чтобы вы могли беспрепятственно работать с потоком ввода транзакции. Теперь ограниченные и полные финансовые администраторы с правами администратора создания профиля будут иметь более последовательный опыт создания профилей в программном обеспечении.

Улучшенный запрос на вход

Мы создали более понятный и удобный для мобильных устройств способ, позволяющий пользователям запрашивать вход в вашу программу.Когда пользователь запрашивает учетную запись, отображается форма с запросом:

 • Имя
 • Фамилия
 • Электронная почта
 • Новинка! Мобильный номер
 • Новинка! Оператор мобильной связи

Если вы в настоящее время используете форму для запросов на вход, ваша форма будет по-прежнему отображаться для пользователей, которые запрашивают учетную запись. Имейте в виду, что процесс обработки запросов не изменился. Главный администратор или адрес электронной почты, назначенный для получения запросов, будут продолжать получать уведомления о запросах учетной записи.


Не забудьте подписаться на этот блог новостей программного обеспечения, чтобы быть в курсе новых дополнений и обновлений программного обеспечения и приложений.

django — не может автоматически создавать профиль при регистрации нового пользователя по ссылке

Профиль пользователя

не может быть создан с помощью ссылки «Зарегистрироваться» (регистрация нового пользователя), но может быть создан только на странице администратора.

 из django.shortcuts импорт рендеринга, перенаправление
из сообщений импорта django.contrib
из .формы импортируют UserRegisterForm, UserUpdateForm, ProfileUpdateForm
из django.contrib.auth.decorators import login_required

def register_view (запрос):
  если request.method == 'POST':
    form = UserRegisterForm (request.POST)
    если form.is_valid ():
      form.save ()
      имя пользователя = form.cleaned_data.get ('имя пользователя')
      messages.success (запрос, f'Ваша учетная запись создана !!! ')
      возврат перенаправления ('логин')
  еще:
    form = UserRegisterForm ()
  вернуть render (запрос, 'users / register_users.html ', {' form ': form})

@login_required
профиль def (запрос):
  если request.method == 'POST':
    u_form = UserUpdateForm (request.POST, instance = request.user)
    p_form = ProfileUpdateForm (request.POST,
                  request.FILES,
                  instance = request.user.profile)
    если u_form.is_valid () и p_form.is_valid ():
      u_form.save ()
      p_form.save ()
      messages.success (запрос, f'Учетная запись обновлена ​​!!! ')
      возврат перенаправления ('профиль')
  еще:
    u_form = UserUpdateForm (instance = request.Пользователь)
    p_form = ProfileUpdateForm (экземпляр = request.user.profile)

  context = {
  'u_form': u_form,
  'p_form': p_form
  }

  возврат рендера (запрос, 'users / profile_users.html', контекст)
 
 из моделей импорта django.db
из django.contrib.auth.models импортировать пользователя


Профиль класса (models.Model):
  user = models.OneToOneField (Пользователь, on_delete = models.CASCADE)
  image = models.ImageField (по умолчанию = 'abc.jpg', upload_to = 'profile_pics')

  def __str __ (сам):
    return f '{self.user.username} Профиль '

  def save (self, * args, ** kwargs):
    super (). сохранить (* аргументы, ** kwargs)
 
 из форм импорта django
из django.contrib.auth.models импортировать пользователя
из django.contrib.auth.forms импортировать UserCreationForm
из .models import Profile


класс UserRegisterForm (UserCreationForm):
  email = forms.EmailField (max_length = 30)

  класс Мета:
    model = Пользователь
    поля = [
    'имя пользователя',
    'электронное письмо',
    'пароль1',
    'пароль2',
    ]

класс UserUpdateForm (forms.ModelForm):
  email = forms.EmailField (max_length = 30)

  класс Мета:
    model = Пользователь
    поля = [
    'имя пользователя',
    'электронное письмо']

класс ProfileUpdateForm (forms.ModelForm):
  класс Мета:
    model = Профиль
    fields = ['изображение']
 
 из django.db.models.signals import post_save
из django.contrib.auth.models импортировать пользователя
из приемника импорта django.dispatch
из .models import Profile

@receiver (post_save, sender = Пользователь)
def create_profile (отправитель, экземпляр, создано, ** kwargs):
  если создано:
    Профиль.objects.create (пользователь = экземпляр)

@receiver (post_save, sender = Пользователь)
def save_profile (отправитель, экземпляр, ** kwargs):
  instance.profile.save ()
 
 {% extends 'postorder / base.html'%}
{% load crispy_forms_tags%}
{% блокировать содержание%}

{{user.username}}

{{user.email}}

{% csrf_token%}
Информация о профиле! {{u_form | crispy}} {{p_form | crispy}}
{% endblock content%}
 {% extends 'postorder / base_postorder.html '%}
{% load crispy_forms_tags%}
{% блокировать содержание%}
  
{% csrf_token%}
ПОДАТЬ СЕЙЧАС! {{form | crispy}}
<маленький> Уже есть учетная запись? Войдите!
{% endblock content%}

Что не так с кодом? Заранее извинитесь за длинный код, так как новичок не знает, в чем проблема, так как накопился другой подход.

запрос модема беспроводной создать профиль | Руководство пользователя интерфейсов для устройств безопасности

Синтаксис

 запрос модема беспроводной профиль создания имя-интерфейса имя-точки доступа имя-точки-доступа метод аутентификации метод аутентификации идентификатор-профиля идентификатор-профиля sip-пароль sip-пароль sip-user-id sip-id slot sim-slot-number 
 

Описание

Создайте профиль.Модуль идентификации подписчика (SIM) использует профиль для установления соединения с сетью. Ты можно настроить до 16 профилей для каждой SIM-карты. LTE Mini-PIM поддерживает две SIM-карты, поэтому вы можете настроить до 32 профилей, хотя одновременно может быть активен только один профиль.

Для создания профиля необходимо получить следующую информацию от поставщика услуг:

Опции

 • имя-интерфейса —The Интерфейс LTE: cl- x /0/0 , где x — номер слота, в котором LTE Установлен Mini-PIM.

 • имя-точки-доступа имя-точки-доступа —Имя точки доступа (APN). Получите APN от сервиса провайдер. В профиле можно указать только одну APN.

 • authentication-method — Аутентификация протокол, который SIM-карта использует для аутентификации в беспроводной сети. сеть. Получите информацию для аутентификации от поставщика услуг. Протокол аутентификации, используемый SIM-картой, должен соответствовать протоколу. используется поставщиком услуг.Метод аутентификации может быть одним из следующих:

 • идентификатор профиля идентификатор профиля —Профиль идентификационный номер профиля. Значение по умолчанию — 1. диапазон возможных значений от 1 до 16.

 • пароль sip пароль sip —Простой пароль IP. Получите пароль у поставщика услуг.

 • sip-user-id sip-id —Просто Идентификация IP-пользователя.Получите имя пользователя у поставщика услуг.

 • слот номер sim-слота —The слот, в который вставляется SIM-карта. Значение может быть либо 1 или 2.

Требуемый уровень привилегий

обслуживание

Пример выходных данных

запрос модема беспроводной создать-профиль

 пользователь @ хост> запрос модема беспроводной создать-профиль cl-1/0/0 имя-точки доступа apn метод аутентификации pap идентификатор-профиля 2 sip-пароль 123 sip -user-id слот ID пользователя 1 
Выдан запрос на создание профиля успешно.Пожалуйста, используйте "показать профили беспроводного подключения модема", чтобы проверить статус профиля.
 
Информация о выпуске

Команда представлена ​​в Junos OS 9.5. Введена опция slot sim-slot-number в Junos OS 15.1X49-D100.

Как заявить о своем профиле некоммерческой организации

Чтобы заявить о своем профиле некоммерческой организации, вы должны сначала создать личную учетную запись на GuideStar. Мы настоятельно рекомендуем вам создать свою учетную запись, используя адрес электронной почты, связанный с вашей организацией, так как это может предоставить вам немедленный доступ к вашему профилю после того, как вы отправите запрос на требование.

После того, как вы заявите свой профиль некоммерческой организации и будете поддерживать его на постоянной основе, у вас будет неограниченный доступ к странице профиля вашей организации GuideStar.

Отправить запрос на получение своего профиля

 1. Войдите на сайт guidestar.org.

 2. Щелкните «Обновить профиль некоммерческой организации» вверху главной страницы.

 3. Нажмите желтую кнопку «Начать работу».

4. Найдите свою организацию по названию, идентификационному номеру работодателя (EIN) или головному офису
.Обратите внимание, ваш EIN должен иметь следующий формат: 12-3456789.

5. Заполните краткую форму. Пожалуйста, включите всю применимую информацию, так как это поможет нам,
, подтвердить, что вы являетесь законным представителем своей организации. Примечание: Для отправки запроса необходимо заполнить все поля

, отмеченные звездочкой.

6. После того, как вы нажмете «Отправить», ваша информация будет отправлена ​​в нашу службу поддержки, которая
рассмотрит ваш запрос в течение 2-3 рабочих дней.

Загрузить дополнительную документацию

Если у вашей организации нет веб-сайта или у вас нет адреса электронной почты, связанного с вашей организацией, нам потребуется дополнительная документация, чтобы утвердить ваш запрос.

 • Начните с нажатия Загрузить документы сейчас .

 • Примечание : Если у вас нет доступных документов, вы можете нажать Отправить мне запрос по электронной почте. Мы отправим вам электронное письмо со ссылкой для загрузки документов, когда вы будете готовы.

 • Нажмите Добавить документ , чтобы загрузить либо письмо IRS о выдаче EIN , либо письмо-подтверждение IRS .

 • Нажмите Отправить запрос , чтобы отправить документы в нашу службу поддержки. Мы рассмотрим ваш запрос как можно быстрее и в том порядке, в котором он был получен. Следите за своей электронной почтой. После одобрения мы отправим вам ссылку, чтобы начать работу в течение 3 рабочих дней.

Что такое письмо о выдаче EIN IRS? Подтверждающее письмо, которое было отправлено вашей организации после того, как IRS присвоила ей идентификационный номер работодателя (EIN).

Что такое письмо-подтверждение IRS? Письмо, которое ваша организация запрашивает у IRS для подтверждения статуса организации, освобожденной от налогов, или для отражения изменения ее названия или адреса. Для получения дополнительной информации нажмите здесь.

Обратите внимание, что никакие другие документы, в том числе Письмо о решении (письмо, выдаваемое IRS, когда организации предоставляется статус освобождения от налогов), не соответствуют этому требованию.

Что делать, если у меня нет ни одного из этих документов?


Если у вас нет письма о выдаче EIN, обратитесь в отдел налоговой службы по вопросам бизнеса и специализации и в отдел присвоения EIN IRS по телефону (800) 829-4933 (бесплатный номер).Колл-центр IRS открыт с 7:00 до 19:00. Местное время. Если ваша организация находится под групповым исключением, также используйте этот контактный номер.

Если у вас нет письма-подтверждения, обратитесь в некоммерческий отдел IRS по телефону (877) 829-5500 (бесплатный номер). Колл-центр IRS открыт с 8:00 до 17:00. ET.

После утверждения вы получите электронное письмо с подтверждением, что теперь у вас есть доступ к профилю вашей организации. Выйдите из GuideStar и войдите снова, чтобы сбросить свои разрешения.

Посмотрите это видео, чтобы получить дополнительную информацию о том, как заявить права на профиль вашей организации.

Что дальше?

Добавить профиль | GRANTS.GOV

Добавить профиль в аккаунт Grants.gov

После регистрации учетной записи на Grants.gov вы можете добавить профили в свою учетную запись. Всем пользователям Grants.gov необходима учетная запись для использования функций подписки и приложений.Одна учетная запись может содержать несколько профилей. Учетная запись на Grants.gov определяется вашим уникальным адресом электронной почты, именем пользователя и паролем.

Профиль на Grants.gov соответствует единственной организации-заявителю, которую представляет пользователь (то есть заявителю), отдельному заявителю или единственному федеральному агентству (то есть грантодателям). Если вы работаете или консультируетесь с несколькими организациями и у каждой есть профиль, вы можете войти в одну учетную запись Grants.gov, чтобы получить доступ ко всем своим рабочим областям.

Каждый профиль может иметь разные роли в зависимости от того, какие роли были назначены вам контактным лицом организации, например контактным лицом электронного бизнеса (EBiz POC).Обратите внимание, что роли не применимы к индивидуальным профилям кандидатов.

Как добавить профиль в процессе регистрации

 1. Завершите процесс регистрации учетной записи Grants.gov.
 2. Под Как бы вы хотели продолжить? выберите вариант Добавить профиль кандидата организации или вариант Добавить профиль кандидата .
  1. Профиль заявителя организации предназначен для тех из вас, кто участвует в подаче заявок на гранты от имени организации, такой как высшее учебное заведение, некоммерческая организация или правительство штата.
  2. Профиль индивидуального соискателя предназначен для тех, кто подает заявку на грант для себя, а не от имени организации. Подробнее читайте в справочной статье «Варианты для индивидуальных кандидатов».
 3. Введите номер DUNS для организации в поле UEI (уникальный идентификатор объекта) , если вы выбрали опцию «Профиль заявителя организации». Номер DUNS — это уникальный девятизначный идентификационный номер, предоставленный коммерческой компанией Dun & Bradstreet (D&B).Если вам нужна дополнительная информация, прочтите страницу «Получение номера DUNS».
 4. Создайте имя профиля, которое будет отличать этот профиль организации от любых других профилей, которые могут быть в вашей учетной записи Grants.gov.
 5. Введите название должности в этой организации в поле Должность .
 6. Нажмите кнопку Сохранить , чтобы завершить процесс создания профиля.

Чтобы добавить профиль к существующей учетной записи Grants.gov, обратитесь к статье справки по добавлению профиля.

Перейти к EBiz POC авторизует роли

Справка: интерактивное руководство пользователя

Найдите инструкции по регистрации, поиску и подаче заявок для всех пользователей в онлайн-руководстве пользователя Grants.gov.

Для получения подробной информации о заявителях просмотрите раздел «Кандидаты» онлайн-руководства.

Справка: Центр поддержки

Обратитесь в центр поддержки Grants.gov, чтобы получить помощь от представителя.

Напишите нам по адресу [email protected] или посетите нашу страницу поддержки.

Концентратор профилей AMA

В AMA Profiles Hub вы можете приобрести учетные данные для врачей из США, выпускников медицинских школ за пределами США, проживающих в США, и фельдшеров. Наши надежные и исчерпывающие данные соответствуют избранным стандартам CMS, The Joint Commission, HFAP, DNV GL, NCQA и AAAHC.

Если вы являетесь постоянным клиентом с действующим именем пользователя и паролем AMA Profiles Hub, пожалуйста, войдите в систему сейчас, чтобы совершить покупку.

Вы новый клиент? Создать аккаунт
Если вы являетесь назначенным администратором своей организации и никогда не совершали покупки в AMA Profiles Hub, начните с , создав учетную запись .

После создания вашей учетной записи и утверждения вашей организации вы сможете добавлять пользователей в учетную запись и покупать профили. Подробнее о добавлении пользователей в аккаунт вашей организации.

Для получения дополнительной информации и поддержки обратитесь к нашим видеоурокам или позвоните по телефону (800) 665-2882 с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 (центральное время).

Вы врач, желающий получить доступ к своему профилю?
Если вы никогда не заходили в свой профиль из AMA Profiles Hub, пожалуйста, войдите в , используя данные своей учетной записи AMA. Если у вас нет учетной записи AMA, пожалуйста, создайте учетную запись сейчас.

Все врачи, независимо от статуса членства в AMA, могут запросить бесплатный профиль для самостоятельного опроса. Запросы на отправку профиля в комиссию по медицинскому лицензированию повлекут за собой плату за обработку в размере 40 долларов для врачей-участников и врачей, не являющихся членами.

Защита вашей конфиденциальности. Каждый раз, когда врач добавляет в корзину профиль самооценки, он должен правильно ответить на серию контрольных вопросов на основе информации, хранящейся в главном файле AMA. Врачам предоставляется две возможности правильно ответить на все четыре вопроса, прежде чем они будут заблокированы в системе. Если вас заблокировали, позвоните по телефону (800) 665-2882 с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 (центральное время). После успешного завершения процесса безопасности врачи должны будут прочитать и принять лицензионное соглашение AMA Profiles Hub.

при необходимости введите содержание

пожалуйста, введите содержание при необходимости

.